Działka pod usługi w rewelacyjnej lokalizacji Sprzedaż

Toruń, Bydgoskie Przedmieście
3 879 505 PLN
199 PLN /m2
  • Cena 3 879 505 PLN
  • Powierzchnia 19 495 m2
  • Cena za m2 199 PLN

Opis oferty

Dzień dobry,

prezentuję do sprzedaży 3 działki o łącznej powierzchni 1,9495 ha (0, 9658, 06528, 03317 ha) położone w zachodniej części Torunia przy trasie wylotowej do Bydgoszczy (DK nr 80).

Uzbrojenie w przyległej drodze w:
- sieć elektroenergetyczna
- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacyjna
- sieć gazowa
- sieć telekomunikacyjna

Miejscowy plan zagospodarowania umożliwia
- budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
- dopuszczalne: obiekty produkcyjne, składy i magazyny, zieleń, tereny służące organizacji imprez masowych, parkingi, drogi wewnętrzne, obiekty małej architektury oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i kolejowej

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- nakaz stosowania: zorganizowanego procesu inwestycyjnego oraz rozwiązań o wysokim standardzie architektonicznym,
- zakaz lokalizacji działalności związanych z gospodarką odpadami nie pochodzącymi z własnej produkcji,
- zakaz składowania na otwartej przestrzeni - w miejscach eksponowanych od strony dróg publicznych,
- nakaz wprowadzenia zieleni urządzonej na parkingach lokalizowanych na powierzchni terenu, w tym drzew - w ilości nie mniejszej niż jedno drzewo na 5 miejsc postojowych.


Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
- nieprzekraczalna wysokość budynków - 30 m ponad poziom terenu,
- nieprzekraczalna wysokość innych obiektów (np. maszty, pylony reklamowe, itp.) - 92,0 m p. m.,
- postuluje się stosowanie dachów płaskich,
- maksymalny procent powierzchni zabudowy - 60%,
- minimalny wskaźnik miejsc postojowych dla samochodów: 30 ogólnodostępnych miejsc na 1000m2 powierzchni użytkowej usług, 30 miejsc na 100 zatrudnionych w obiektach o funkcji produkcyjnej i składowej,
- obowiązek lokalizacji części ogólnodostępnych miejsc postojowych w pobliżu terenu oznaczonego symbolem
- dla terenów zajmowanych pod obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 obowiązek zlokalizowania minimum 30% ogólnej liczby miejsc postojowych w obiektach wielopoziomowych,
- nakaz zachowania min. 15% powierzchni terenu jako biologicznie czynnej.

Polecam i czekam na kontakt.
Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Szukasz mieszkania? Skorzystaj ze specjalnej usługi: „Dedykowany doradca”. Dedykowany doradca to osoba która przez umówiony czas jest oddelegowana wyłącznie na potrzeby Państwa poszukiwań. Jego zadaniem jest m.in.: sprawdzenie i wyszukanie spośród wszystkich dostępnych ofert (oraz tych niedostępnych) tej właściwej – spełniającej oczekiwania klienta. Nasz dedykowany doradca pomoże również uzyskać kredyt na nieruchomość w jednym z 25 banków.
więcej

Informacje

Numer oferty587
Typ transakcjiSprzedaż
Cena3 879 505 PLN
Powierzchnia19 495 m2
Cena za m2199 PLN / m2
Przeznaczenieusługowa
Typ działkiusługowa
Typ drogiasfaltowa
Powierzchnia zabudowy60
Forma własnościwłasność
Wysokość min.30
Prądjest
Wodamiejska
Gazjest
Kanalizacjamiejska
SąsiedztwoMarkety, usługi, rozrywka
Położenie i wygląd działkiteren płaski, pusta

Informacje dodatkowe

  • Wypis z planu zagosp.

Lokalizacja